UWAGA !

Dnia 17 marca 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu  będzie nieczynna.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i  zapraszamy do korzystania z księgozbioru

w Filii w Ogrodzonej w godzinach

od 7:30 do 13:30.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Dnia 2 marca 2017r. w GBP w Ogrodzonej odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I na czytelników naszej biblioteki. Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem teatralnym. Z częścią artystyczną wystąpili uczniowie SP w Ogrodzonej pod opieką  pani Joanny Sabiniok,  która prowadzi kółko teatralne dla dzieci. Następnie dzieci  aby oficjalnie zostać czytelnikami biblioteki musiały wykazać się odpowiednią wiedza i umiejętnościami, z którymi poradzili sobie wyśmienicie. Uczniowie wykonali również pięknie zakładki do swoich książek. Po wszystkich atrakcjach uczestnicy złożyli ślubowanie – przyrzekając, że będą szanować książki, dużo czytać i często nas odwiedzać. Każdy uczeń został uroczyście pasowany na czytelnika przez p.o. dyrektora Izabelę Legierską-Bilich oraz otrzymał pamiątkowy dyplom  i książeczkę.

DSCN0303 DSCN0279 DSCN0276 DSCN0274 DSCN0272 DSCN0271 DSCN0268 DSCN0266 DSCN0263 DSCN0262 DSCN0260 DSCN0259 DSCN0239 DSCN0240 DSCN0242 DSCN0244 DSCN0251 DSCN0256 DSCN0236 DSCN0233 DSCN0232 DSCN0230 DSCN0226 DSCN0224 DSCN0220 DSCN0217 DSCN0216 DSCN0207

Konkurs literacko-plastyczny

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

,, Baśnie i legendy mojego dzieciństwa”
I. Organizator

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.
II. Cele konkursu

  • Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
  • Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych i literackich wśród dzieci.
  • Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
  • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
  • Promowanie twórczości dziecięcej.
  • Zachęcanie dzieci do czytania książek i kreatywnego wykorzystania tekstów.

III. Zasady uczestnictwa

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z gminy Dębowiec.

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie na podstawie swojej ulubionej bajki lub baśni stworzyć karty do teatrzyka kamishibai.

4. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do uczestnictwa w warsztatach literackich ,,Kamishibai- sztuka czytania” które odbędą się 15 marca o godzinie 13: 00 w GBP w Dębowcu oraz 17 marca o godzinie 13: 00 w filii w Ogrodzonej.

5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:
tytuł utworu, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.

6. Praca powinna zawierać tekst z tyłu kartki wg sztuki kamihibai.

7. Prace powinny zawierać własnoręcznie robione ilustracje.

8. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac

1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu w terminie  do28.04.2017 roku.
V. Jury

Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.
VI. Kryteria oceniania

• twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15.05.2017 roku w ostatnim dniu trwania Tygodnia Bibliotek.

2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz w Dębowieściach.

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

kamishibai

 

Lekcja biblioteczna ,, W ŚWIECIE TEATRU”

Lekcja biblioteczna ,, W ŚWIECIE TEATRU”
Dnia 22 lutego 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu odbyła się lekcja biblioteczna dla grupy 5- latków z Przedszkola w Dębowcu pt: ,, W ŚWIECIE TEATRU”.
Dzieci dowiedziały się czym jest teatr, jakie są rodzaje teatrów, kto to jest aktor, kto chodzi do teatru, jak zachowywać się w teatrze, co to jest scenografia i rekwizyty oraz wiele innych ciekawych rzeczy.
Każdy uczestnik miał okazję wcielić się w rolę aktora i odegrać odpowiednią scenkę .
Przedszkolaki bardzo ucieszyły się, że znów miały okazję wysłuchać bajek dzięki teatrzykowi kamishibai, natomiast dzieci uczestniczące w warsztatach literacko- plastycznych ,,MALI ARTYŚCI” przedstawiły teatrzyk kukiełkowy pt: ,,Czerwiny Kapturek”, a same kukiełki wykonały własnoręcznie na poniedziałkowych warsztatach.
Na zakończenie lekcji bibliotecznej przedszkolaki otrzymały dyplom, który jak obiecały zostanie powieszony w ich sali.
Mamy nadzieję, że dzięki tej lekcji choć trochę wprowadziliśmy najmłodszych w świat teatru.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.

DSCN0166DSCN0170    DSCN0179  DSCN0186 DSCN0187 DSCN0188 DSCN0189 DSCN0191
DSCN0171DSCN0174DSCN0185
+8

„Dzień Kobiet wśród kobiet” – czyli babskie popołudnie

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie na Dzień Kobiet organizowany w dniu 8 marca br. (środa)
W programie seans filmowy oraz kręgle.
Wyjazd autokarem do Cieszyna o godzinie 15.30 sprzed strażnicy OSP w Dębowcu.
Cena: 30 zł.
Cena zawiera:

Przejazd autokarem
bilet do kina
Kręgle

Zapisy przyjmujemy do dnia 1.03.2017 r. (środa) pod numerami telefonów:

33 856 23 45 – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu

33 858 83 51 – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

DZIEŃ KOBIET