Wszystkie wpisy, których autorem jest Gabriela Hałgas

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu

ul. Szkolna 3, 43-426 Dębowiec,

 tel. 33 856-23-45, e-mail: gbpdebowiec@op.pl

2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Gabriela Hałgas – Dyrektor Biblioteki

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal, tel. 604 854 702, e-mail: kontakt@iodo.edu.pl

 

4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: zapewnienia ciągłości działania placówki.

Podstawy prawne przetwarzania:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego.

  1. Dane  osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 90 dni od dnia zakończenia współpracy (nauki) z Administratorem Danych oraz do celów archiwalnych przez czas określony przepisami prawa.

8. Prawach przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych

 

 

…………………………………………………………………………….

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Tydzień Bibliotek  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu

 

W dniach 8-15 maja 2018 r. nasza biblioteka, jak co roku świętowała

XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, który odbył się pod hasłem ,,DOWOLNOŚĆ CZYTANIA”. W ramach tego Tygodnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu odbyło się wiele spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania autorskie z Panią Renatą Piątkowską i Ewą Chotomską rozpoczęły nasze obchody. Dzieci były zachwycone możliwością obcowania z autorkami swoich ulubionych książek. Przedszkolaki z Dębowca miały okazję śpiewać piosenki wraz z Ciotką Klotką takie jak: „Szczotka, pasta, kubek..” oraz „Moja fantazja”. Na zakończenie każdego spotkania dzieci miały możliwość zakupienia książki wraz z autografem. Wykład prof. Daniela Kadłubca był okazją do zapoznania młodzieży oraz dorosłych  z historią oraz gwarą Śląska Cieszyńskiego. Po wykładzie prof. Kadłubca krótki wykład o gwarze wygłosił również prof. Jarzy Rubach. Piątek obfitował w taniec oraz poezję autorstwa Elżbiety Bednarczyk zamieszkałej w Australii. Nasze grupy literacko-artystyczne zaprojektowały „Bibliotekę marzeń” oraz zaatakowały Filię w Ogrodzonej rakietami kosmicznymi. Na zakończenie obchodów Tygodnia Bibliotek dzieci miały okazję zobaczyć przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” pod tytułem: „Na tropie afery, gdzie podziały podziały się litery?!” W tego rocznej edycji Tygodnia Bibliotek z naszej oferty skorzystało około 580 osób.

Serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki. 20180509_111519 20180509_113628 20180509_114012

20180509_120215 20180509_120233 20180509_120818 20180510_095939 20180510_100207 20180510_100248 20180510_100251 20180511_092108 20180511_094527 20180511_094635 20180511_101240 20180511_101304 20180511_101358 20180511_102040 32679694_1206464306150704_7741519950782660608_n 32765926_1206462696150865_6311078288236216320_n 32783349_1206464192817382_7885020520448524288_n 32836857_1206463556150779_7094569220259708928_n 32882016_1206464382817363_3037694780638232576_n 32889703_1206464132817388_9121828276854063104_n IMG_1393 IMG_1402 IMG_1403 IMG_1407 IMG_1408 IMG_1411 IMG_1412 IMG_1422 IMG_1429 IMG_1438

KONKURS

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, Najpiękniejsza pisanka wielkanocna”

I. Organizator
Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu.

II. Cele konkursu
• Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem bibliotecznym wśród młodych czytelników.
• Rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych.
• Doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę.
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Promowanie twórczości dziecięcej.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z gminy Dębowiec.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
3. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane:, imię i nazwisko autora, wiek autora, adres domowy autora, telefon kontaktowy.
4. Jeden Autor może nadesłać maksymalnie 2 prace.

IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu oraz Filii w Ogrodzonej w terminie do23.03.2018 roku.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez organizatora konkursu.

VI. Kryteria oceniania
1. Samodzielność i oryginalność.
2.Estetyka pracy.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 29.03.2018 roku podczas kiermaszu świątecznego.
2. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej biblioteki oraz w Dębowieściach.
4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
5. Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.KONKURS

 

Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to jeden z nielicznych dni w roku, kiedy to świętują głównie same panie.

I choć do Dnia Kobiet pozostało jeszcze trochę czasu, już dziś Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu podsuwają Państwu pomysł na prezent dla naszych uroczych Pań:

niezapomniany kulig Przełęczą Kubalonki.

Serdecznie zapraszamy 2.03. (piątek), wyjazd godz. 17.00 z centrum Dębowca.

W programie:

· przejazd saniami Przełęczą Kubalonki – ok. 1 godz.

· biesiada w kolibie góralskiej

Cena : ok 65 zł

Cena zawiera: przejazd autokarem, ubezpieczenie, kulig,

wyżywienie: żurek w chlebie, kiełbasę, chleb ze smalcem, kawę, herbatę i góralską biesiadę.

Zapisy do dnia 28.02.2018 r. pod numer tel.:

33 858 83 51 – ośrodek

33 856 23 45 – biblioteka

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

kulig 2018