Historia Biblioteki w Dębowcu

Dnia 10 marca 1949 roku Gminna Rada Narodowa w Dębowcu powzięła uchwałę o utworzeniu Gminnej Biblioteki w Dębowcu. w początkowych latach swojego istnienia siedzibą biblioteki była sala nr 2 w Szkole Powszechnej w Dębowcu, wraz z Biblioteką utworzone zostały punkty biblioteczne w Simoradzu, Iskrzyczynie i Kostkowicach.

Pierwszym bibliotekarzem została pani Maria Chromik nauczycielka w Dębowcu, a jej zastępcą pani Marta Czauderna również z Dębowca, w punktach bibliotecznych zatrudniono: w Iskrzyczynie panią Helenę Pawlus, w Simoradzu Pawła Wojnara a w Kostkowicach Gustawa Parota. Przez kolejne lata stanowisko prowadzącego Bibliotekę zmieniało się w 1954 r. Maria Chromik przekazała Bibliotekę pani Józefie Kubaczka, w latach 1963-1983 Bibliotekę prowadziła pani Helena Stryja ,a od 1983 r. bibliotekarzem została pani Regina Serwotka, która do dziś piastuje to stanowisko.

W drugiej połowie lat 70-tych Biblioteka została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku „Agronomówki” należącej do Urzędu Gminy w Dębowcu, gdzie zajmowała powierzchnię zaledwie 26 m2.

Według sprawozdania z lustracji dnia 10 lutego 1949 roku księgozbiór składał się z 10 woluminów z daru od Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach, 80 woluminów z Macierzy Szkolnej w Dębowcu oraz 61 woluminów przydzielonych przez Bibliotekę Powiatową w Cieszynie.

Obecny stan księgozbioru liczy 11916 woluminów, 6 tytułów czasopism, oraz kilkanaście tytułów audiobooków. W początkowych latach istnienia Biblioteki dostęp do niej był dość ograniczony gdyż otwarta była tylko raz w tygodniu w piątek w godzinach od 15 do 17.

Przez ponad trzydzieści lat istnienia Biblioteki, jej największą bolączką był zbyt mały lokal, nie pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki, która spełniała by swoje zadania wobec społeczności mieszkańców naszej Gminy.

Od 1 kwietnia 2009 r. nową siedzibą Biblioteki jest lokal mieszczący się w budynku Szkoły Podstawowej w Dębowcu przy ul. Szkolnej 3. W nowej siedzibie Biblioteki utworzono czytelnię do korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism na miejscu, czytelnia liczy 8 miejsc siedzących, zaadaptowano osobne pomieszczenie na czytelnię multimedialną z czterema stanowiskami komputerowymi i osobne pomieszczenie na wypożyczalnię książek. Nowa Biblioteka jest przestronna dobrze wyposażona i mogąca w pełni wypełniać swoje zadania.