Informacja o filiach Biblioteki

Informacja dotycząca zakresu działania i lokalizacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu

Działając na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. póz. 642 z póz. zm.) informuję mieszkańców Gminy Dębowiec, że zamierza się:

  1. utworzyć w Ogrodzonej Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu
  2. utworzyć w Gumnach Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu