Kraszewski. Komputery dla bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu dzięki programowi dotacyjnemu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” uzyskała środki na stworzenie Multimedialnego Centrum Informacji w GBP w Dębowcu Filii w Ogrodzonej. Dzięki zakupowi 3 komputerów wraz z oprogramowaniem Windows, aktywnego urządzenia sieciowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego powstała bezpłatna i ogólnodostępna czytelnia internetowa dla użytkowników GBP w Ogrodzonej oraz uczniów szkoły podstawowej. Bibliotekę wyposażono również w komputer stacjonarny niezbędny do obsługi baz danych i katalogowania księgozbioru, dzięki czemu w przyszłości będą one dostępne on-line.

kraszewski