Nowoczesne wnętrze Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Filii w Ogrodzonej

Po przejęciu we wrześniu 2013 roku biblioteki szkolno-środowiskowej w Ogrodzonej przystąpiono natychmiastowo do planów związanych z przyszłością biblioteki i jej wizerunkiem. W grudniu złożono dwa projekty jeden z nich do Instytutu Książki w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla czytelników oraz bibliotekarza. Wniosek został zaakceptowany pozytywnie i biblioteka pozyskała dofinansowanie w kwocie 12000 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i niezbędnym oprogramowaniem. Końcem 2014 roku zainstalowano w bibliotece „System Biblioteczny Mateusz” umożliwiający tworzenie komputerowego katalogu książek, który w przyszłości będzie udostępniony on-line. Kolejnym etapem naszej pracy było wyremontowanie pomieszczeń biblioteki oraz zakup nowego doposażenia biblioteki. Złożono wniosek z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 i tym razem szczęście nam sprzyjało i wniosek „Nowoczesna biblioteka miejscem integracji lokalnej-doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu Filii w Ogrodzonej” został rozpatrzony pozytywnie i mogliśmy przystąpić do prac remontowych. Wysokość dofinansowania wyniosła 8806,88 zł a całość inwestycji zamknęła się w kwocie 13168,16zł.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z biblioteki, która oferuje nowości wydawnicze oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

Biblioteka przed remontem

IMG_0486 IMG_0489 IMG_0490 IMG_0494 IMG_0496

Biblioteka po remoncie

1 2 SONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSCSONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSC

 

 

logo