Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa (Priorytet 1, Rozwój księgozbiorów i biblioteki)

Biblioteka bierze udział w realizacji zadania Zakup Nowości Wydawniczych, objętego mecenatem Państwa w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa (Priorytet 1, Rozwój księgozbiorów i bibliotek), ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2009 r. z przyznana w wysokości 2.105 zł Biblioteka zakupiła 115 woluminów.

W 2010 r. z przyznana w wysokości 2.100 zł Biblioteka zakupiła 97 woluminów.