Programu Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.

Program jest zaplanowany na pięć lat – rozpoczął się w 2009 roku i potrwa do roku 2013. Do drugiej rundy programu zgłosiły się 604 biblioteki gminne, 151 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 453 jako Biblioteki Partnerskie, nasza biblioteka przystąpiła do programu jako Biblioteka Partnerska tworząc regionalną koalicje wraz z bibliotekami z Ustronia i Poraja oraz Hażlacha jako biblioteka wiodąca.

Podstawową zasadą programu jest wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz cykl szkoleń dla bibliotekarzy. Biorąc udział w programie Rozwoju Bibliotek decydujemy się na długofalową i intensywną pracę nad rozwojem zawodowym pracowników biblioteki, rozwojem oferty biblioteki jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb mieszkańców.

Już w listopadzie bibliotekarze rozpoczynają pierwsze warsztaty z cyklu planowania pracy bibliotek, oraz szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informatycznych, także w listopadzie rozpoczną się dostawy sprzętu komputerowego. Nasza biblioteka otrzyma komputer oraz oprogramowanie przekazane przez firmę Microsoft, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka A3 i aparat fotograficzny.