Nasza Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu to ważny ośrodek kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym, celem jej działania jest zaspokajanie potrzeb z obszaru informacji, wiedzy, kultury edukacji a także wspieranie rozwoju społeczności lokalnej. Instytucja usytuowana jest od 2009 roku w samy centrum Dębowca zajmując pomieszczenia budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu. Strukturę biblioteki tworzy Centrala i nowo powstała Filia w Gumnach. Biblioteka w Dębowcu obsługuje około 500-set czytelników rocznie głównie mieszkańców gminy wypożyczając łącznie ponad osiem tysięcy woluminów (dane z 2010 r.).

W 2009 roku po 35 latach ciasnoty (26 m2 – budynek starej Agronomówki) biblioteka zajmuje nowe i przestronne pomieszczenia. Końcem 2009 r. biblioteka odnotowuje wzrost czytelnictwa i zainteresowania mieszkańców ofertą biblioteki.. Biblioteka swoim czytelnikom oferuje bogaty księgozbiór zaopatrywany na bieżąco w nowości czytelnicze : encyklopedie, słowniki, leksykony uniwersalne i dziedzinowe, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy także literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, czasopisma oraz wydawnictwa multimedialne.

Walorem naszej instytucji jest bogata oferta kulturalno-edukacyjne skierowana do dzieci. Do największych naszych przedsięwzięć należy Noc z Andersenem, Wakacje z Biblioteką, Tydzień Bibliotek, ponadto biblioteka organizuje spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkoły i przedszkola w naszej Gminie.

Biblioteka chcąc poszerzyć swoją ofertę przystąpiła do kampanii Cała Polska czyta dzieciom gdzie za bardzo aktywny udział otrzymała dyplom od Fundacji ABCXXI. w 2010 r. placówka przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek ogólnopolskiego przedsięwzięcia, którego jest celem wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i małych miastach, biblioteka korzysta również z programu Orange dla Bibliotek oraz Ikonki programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji polegający na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu, punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”.

W 2009 roku biblioteka zajęła drugie miejsce w konkursie zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie pod patronatem Starosty Cieszyńskiego – Biblioteka Plus na najlepszą Bibliotekę Powiatu Cieszyńskiego.