Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski program, realizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Cała akcja skupia uwagę wokół problematyki popularyzacji i upowszechnienia czytelnictwa. Tydzień Biblioteka to akcja społeczna zachęcająca wszystkie rodzaje bibliotek, placówki oświatowe, wydawnictwa, media a nawet władze lokalne do ukazania znaczenia książki dla kultury i postępu cywilizacyjnego a także rozwoju intelektualnego.

Tydzień Bibliotek rozpoczyna się z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek – czyli 8 maja.