Warsztaty profilaktyczne „TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE”

Dnia 18 kwietnia 2016r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia w Ogrodzonej miała zaszczyt zaprosić uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej w Dębowcu na warsztaty profilaktyczne „TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE”, które poprowadziła doświadczona terapeutka z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Dzięki warsztatom uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome zachowanie abstynencji w wieku młodzieńczym.
Terapeutka uświadomiła młodym ludziom jak ważne w życiu jest podejmowanie dobrych decyzji oraz poprzez odpowiednie ćwiczenia udowodniła, że uzależnienie to choroba, która stopniowo przejmuje władzę nad człowiekiem i zmienia jego system wartości. Prowadząca zainspirowała dzieci do własnych przemyśleń na temat działania alkoholu, papierosów i narkotyków oraz samodzielnego stawiania pytań typu: Jak samemu chronić się przed uzależnieniem?, Jak można pomóc osobie uzależnionej będąc kolegą, czy członkiem rodziny?
Do końcowych wniosków uczestnicy musieli dojść sami i nie były one narzucone przez prowadzącą. Dlatego tak ważny jest samodzielny proces myślowy
młodych ludzi biorących udział w zajęciach i to głównie stanowi o wartości
profilaktycznej programu „ Twoje życie to Twoje decyzje”.

DSCN1828

DSCN1829

DSCN1830

DSCN1831

DSCN1845

DSCN1840

DSCN1841

DSCN1844

DSCN1852

DSCN1853

DSCN1856

DSCN1861

DSCN1856

DSCN1858